Juraj Lukáč - grafik

23.02.2021

Grafik, tlačiar, redaktor, organizátor kultúrnych podujatí, porotca literárnych súťaží

Juraj Lukáč sa narodil v Ružomberku. Po skončení základnej školy zmaturoval na Strednej všeobecovzdelávacej škole (dnešné gymnázium) v Ružomberku. V rokoch 1969 až 1971 absolvoval v Bratislave na Odbornom učilišti Polygrafických závodov (OUPZ) dvojročné pomaturitné štúdium v odbore ručný sadzač. V rokoch 1981 - 1984 študoval na Strednej grafickej priemyslovej škole Bratislava, vo vytvorenej pobočke v Martine a školu úspešne dokončil maturitou. Po vyučení pracoval v Tlačiarňach SNP v Ružomberku a od roku 1974 v Dolnom Kubíne ako ručný sadzač a od roku 1977 aj ako zástupca vedúcej prevádzky. Tam pracoval do konca roku 1991, keď sa tlačiareň sprivatizovala.

Od roku 1993 sa živil ako samostatne zárobkovo činná osoba, keď spolu s kolegom Jozefom Remeňom založili grafické štúdio LAR a o rok neskôr sa stal vydavateľom novín Orava, ktoré vydával 15 rokov. Postupne sa naučil ovládať niekoľko grafických programov ako Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Quark. Neskoršie potom Adobe Indesign. Okrem toho, že pracoval ako grafik a zástupca šéfredaktora novín, bol aj konateľom firmy a prispieval vlastnými článkami do novín. Od roku 2010 je na dôchodku, ale aktívne sa naďalej podieľa na spoločenskom a kultúrnom živote v meste Dolný Kubín. V rokoch 2012-2018 prevádzkoval trafiku s predajom novín, časopisov a ďalšieho drobného tovaru. Je konateľom a aktívnym členom občianskeho združenia Homo erectus, pod hlavičkou ktorého vyšlo niekoľko knižných titulov. Na vydaní týchto kníh sa podieľal nielen grafickým designom, ale aj ich zostavovaním a do niektorých prispel ako autor. V roku 2014 vyšla kniha známeho dolnokubínskeho novinára, esejistu a spisovateľa Ľubomíra Schrameka U mokrého lakťa. O dva roky neskôr sa podarilo vydať ďalšie dve knihy, a to SNP na Orave a Jude Orava, ktoré napísal Miroslav S. Líška. V roku 2020, pri príležitosti 20. výročia vzniku literárnej súťaže, na ktorej sa Juraj Lukáč podieľal ako organizátor a člen poroty od jej založenia, vznikla monografia 20 rokov Florinovej jari. V roku 2020 sa podarilo vydať ďalšiu knihu Ľubomíra Schrameka s názvom Nežné príbehy.

Viac ako 10 rokov je členom poroty súťaže školských časopisov, ktorú poriada Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. V súčasnosti pracuje ako grafik a poradca pri typografickej úprave kníh a časopisov pre vydavateľstvo pôvodnej tvorby, reklamné a grafické štúdio Signis, s. r. o. Banská Bystrica. Naďalej sa snaží byť nápomocný pri usporadúvaní rôznych spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v meste Dolný Kubín.

Býva v Dolnom Kubíne. Má rád prírodu, šport a spoločnosť ľudí, ktorí sú mu blízki. Vo voľných chvíľach sa venuje aj záhradke a samozrejme svojim deťom a predovšetkým vnúčatám. Pochopiteľne chce byť aktívny tak, ako doteraz aj v budúcnosti, pokiaľ mu to zdravotný stav dovolí.