Larisa Anatoljevna Sugaj (ed.): РУССКАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (филология, культурология, транслатология) - Ruská kultúra v súčasnom svete (filológia, kulturológia, translatológia)

06.05.2020

Veľmi zaujímavý zborník textov slovenských a ruských expertov pozerajúcich sa na ruskú kultúru a jazyk. Čitateľ tu nájde pohľady na rôzne aspekty kultúry - rozbory jednotlivých literárnych diel, osobností autorov, no stretneme sa aj s veľmi zujímavými komparatívnymi štúdiami v oblasti jazyka a kulturológie, tiež aj s problémami prekladu zo slovenčiny do ruštiny a naopak. Texty sú písané prevažne v ruštine.

Venovaný je 65. jubileu editorky. Kniha je dostupná v Mladej Rossiji, o.z., na Filozofickej fakulte UMB a, samozrejme, v knižniciach.

V našom vydavateľstve, bohužiaľ, nedostupné.

Parametre:

Formát: A5

Obálka: V2 (mäkká)

ISBN 978-80-973146-6-8.