Maja Jackobs Jakúbeková: #Vykrivenie. Banská Bystrica : Signis 2020. ISBN 978-80-99936-04-2. 64 s.Fotokoláž na obálke: Miro Trimay. Ilustrácie: Ivana Vargončíková.

18.11.2020

Poetka vzdelaná vo filozofii si všíma spoločenské a z toho vyplývajúce aj medziľudské kontakty a vzťahy. Zaujímavým, stručným, niekedy drsným jazykom dokáže presne pomenovať jednotlivé "vykrivenia" súčasného sociálneho sveta a priam vizionárskym spôsobom je schopná predpovedať to, čo príde (vzhľadom na to, že básne vznikli v skoršom období to teraz vieme posúdiť). Autorka rozbíja tradičnú kompozíiu poetického materiálu, no tento postup sa vzhľadom na to, čo chce povedať, ukazuje ako veľmi funkčný. Stručný, drsný jazyk často slúži na ironizáciu spracúvanej myšlienky, čo v konečnom dôsledku dodáva básňam punc hodnovernosti, reálnosti, no predovšetkým racionálnosti autorkinho uvažovania. Pri pohľade na jednotlivé verše však vidíme zvláštnosť poetkinho vnímania skutočnosti, pričom sú v ňom evidentné zamerania na detaily, avšak vždy vsadené do širšieho sociálneho kontextu. Jej vzdelanie v oblasti filozofie je veľmi markantné v celeom rozsahu zbierky: čitateľ sa často stretáva s odkazmi na klasikov filozofie. Treba však ppovedať, že takéto odkazy sú veľmi funkčné a dotvárajú ideový báseň danej básne. Svojím autorským rukopisom a uvažovaním sa poetka nesporne radí medzi moderných autorov, nespútaných historizujúcim romantizmom, senzibilitou a jemnosťou. Naopak, jej štýl je na prvý pohľad tvrdý a drsný, no pri podrobnejšom čítaní jej básní vidíme citlivosť jej vnímania nie práve najkrajšej reality., resp. vykrivení súčasného sociálneho rozmeru.

Kniha je ocenená Prémiou Literárneho fondu SR v súťaži Cena Ivana Krasku a Prémiou Spolku slovenských spisovateľov v Cene M. Rúfusa

Básnická zbierka poetky je aj nie je debutom. Niektoré básne boli publikované už v časopise Dotyky alebo aj v Greenie knižnici.

Zbierka je dostupná:

u nás - mailom lebo telefonicky. signis.publisghing@gmail.com

u autorky tu:

https://nonameron.wordpress.com/vykrivenie-predpredaj/?fbclid=IwAR0EbJa8cJMEYZ3bRV28MQE3E_grtpsX6yKve45XdAs4okGiKSpoSPy3dn0

Cena:

Vianočná akcia - 20.11. - 18.12.2023: 5,50 + poštovné. Objednávky u autorky:

majka.jakubekova@gmail.com

- u autorky: 6,50- eur + poštovné/ dobierka

- vo vydavateľstve u nás: 7,30 + poštovné/ dobierka

- v prípade odberu viacerých kusov zľava:

- u autorky: pri 5 - 9 ks: 6,50; pri 10 - 14 ks: 6,20; pri 15 - 19 ks: 6,-; pri 20 a viac ks: 5,80,- eur + poštovné/ dobierka

- vo vydavateľstve u nás: pri 5-9 ks: 7, 30; pri 10 - 14 ks: 7, 10 ; pri 15 - 19 ks: 6,50 ; pri 20 a viac ks: 6,- eur + poštovné/ dobierka

Dostupné aj v týchto kníhkupectvách:

https://www.vydavatel.sk/produkty-vyrobcu/signis

https://www.pantarhei.sk/vydavatelstva/signis

https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/signis