Mgr. Jozef Pobočík - maliar, rezbár, ilustrátor

07.05.2020

Náš kolega Mgr. Jozef Pobočík sa profesionálne venuje viacerým kreatívnym činnostiam, predovšetkým výrobe tradičných slovenských fujár, rífových píšťaliek, maľbe a kresbe.

Má za sebou viacero úspešných výstav: jeho diela mohli záujemci o umenie vidieť na kolektívnych výstavách v Púchove, v Považskej Bystrici, ďalej v Renesančnom kaštieli v Galante a pripravuje sa výstava jeho obrazov v Galantskej knižnici.

S naším vydavateľstvom však spolupracuje ako ilustrátor knižiek:

Nádherne ilustroval knihu Evy Čulenovej Múdrosti starých Šumiačanov (2019) financovanú a vydanú Banskobystrickým samosprávnym krajom, kde dodal krásne plnofarebné ilustrácie šumiackej krajiny ležiacej pod Kráľovou hoľou, šumiackych hudobníkov, dediny Šumiac a portréty folkloristu, zberateľa ľudových príbehov, zakladateľa a majiteľa známeho Múzea zvoncov pána Mikuláša Gigaca, a to v rôznych polohách: v knihe nájdete nielen portrét jeho tváre, ale vidíte ho ako baču na Kráľovej holi s ovečkami i ako ženícha v kroji v šumiackej dedine.

Okrem toho ilustroval plnofarebnú knižku (nielen) pre detičky od autorky Dr. Anny Jónásovej O fontánkovej Dorotke a jej vozíčkovej babke (2019), ktorej dodal dokonalú vizualizáciu. Knižočka je plnoilustrovaná; Jozef Pobočík dodal obrazy na každú dvojstranu knižky - spolu 25 obrazov plus dva obrazy na prednú a zadnú obálku. Spolu s autorkou textu tak vytvoril nádherné umelecké dielo pozostávajúce z harmonickej symbiózy textu a obrazu.
Obrazy z tejto knižky boli v októbri 2019 vystavené v Renesančnom kaštieli v Galante.

Okrem toho sa výtvarne podieľal na tvorbe obálok kníh Anny Jónásovej Ženy rodu Esterházyovcov I. (2014) a II. zväzok (2019; knihu vytvorilo naše vydavateľstvo) a na ilustrovaní knihy povestí z Papradna od Štefana Meliša Šarkania diera (2018), knihy ľudových receptov z Brvnišťa (2019) a série papradnianskych i brvništianskych kalendárov.

V súčasnosti pracuje na ilustráciách knihy Anny Jónásovej Povesti z horného konca Brvnišťa, ktorá vyjde v našom vydavateľstve na prelome rokov 2020 a 2021.

Výber prác Jozefa Pobočíka