Michal Židek: Povesti o Rajci

23.01.2024

Veľmi pekná knižka obsahujúca 11 povestí o zaniknutom Rajeckom hrade a jeho okolí založených na reálnych historických faktoch a postavách. Autor ňou vyhral viacero prestížnych literárnych súťaží a získal pozitívne recenzie.

Rajec je podľa viacerých zdrojov najstaršou osadou Rajeckej doliny. Okrášľujú ho okolité Strážovské a Súľovské vrchy, ale hlavne masív Lúčanskej Malej Fatry. Títo pradávni svedkovia sa už celé veky nemo prizerajú tomu, ako sa na ich úpätí odvíjajú nitky príbehov malých i poučných, záhadných či krutých. Niektoré z nich sa, našťastie, ešte nevytratili z pamäti ľudstva, a tak ich vám, cteným návštevníkom Rajeckej doliny, v tejto knižočke predkladáme. Dovoľte nám byť vaším sprievodcom na potulkách históriou.

Archeologické nálezy a v posledných rokoch podniknuté výskumy dokazujú, že Rajecká dolina bola osídlená už v predhistorických dobách. Najstaršia písomná pamiatka – historický údaj o Rajci, pochádza z 12. storočia. Kráľ Béla III. vydal v roku 1193 pre svojho verného iobagiona (uhorský veľmož) Vrazla listinu, v ktorej sa Rajec prvýkrát spomína pri vytyčovaní hraníc majetku darovaného kráľom ako possessio Raich.

Postupne sa dotkneme aj osudov niektorých uhorských panovníkov a ktovie, možno sa dozvieme aj to, prečo je Jeho kráľovská výsosť svätý Ladislav na erbe mesta Rajec alebo ako vlastne Rajec prišiel k svojmu menu.

Cena knihy: 14,- eur + poštovné

Dostupná je na adrese: miroslav.zidek@gmail.com

Parametre:

Väzba: brožovaná

Obálka: plnofarebná, matný laminát

Vnútro: plnofarebné, 68 strán

Formát: 160 x 230 mm

Ilustrácie: Michal Židek