Miloš Taliga: Kritický racionalizmus a metóda falzifikácie

06.05.2020

Vedecká monografia, ktorá ukazuje, že Popperov kritický racionalizmus a jeho metóda falzifikácie si zaslúžia pozornosť aj dnes. Autor vyjadruje aj presvedčenie, že metóda falzifikácie je skutočnou metódou používanou v empirických vedách. Oblasťou, ktorej sa táto knižka dotýka, je metodológia a filozofia vedy.

Cena: 8,20- eur + poštovné

Parametre:

Formát: A5

Obálka: V8 (tvrdá)

Počet strán: 79

ISBN 978-80-99936-00-4