Miro S. Líška: JUDE ORAVA II.

14.12.2021

Publikácia Židia na Orave odpovedá na otázky o živote a o práci židovskej komunity. Čiže na otázky, o ktorých sa desaťročia nehovorilo a nepísalo. Významné, je aj to, že autori publikácie uvádzajú mená ľudí, ktorí žili a tvorili súčasť života na Orave. V opačnom prípade by ostali úplne zabudnutí. Boli to tí, ktorí na tomto teritóriu žili, pracovali, milovali, vychovávali svoje deti ... A autori sa zmieňujú aj o rodinách, ktoré boli kruto vyvraždené. Viem, že vyjadriť skutočný i pravdivý výraz toho všetkého nebolo v moci autorov. Podarilo sa im však napísať dielo o prekrásnej židovskej komunite, ktorá nakoniec bola umučená a zničená nie preto, že by jej členovia niečo spáchali, ale len preto, že boli Židia. Orava s konečnou platnosťou "vyriešila židovskú otázku". Tento krásny kút Slovenska, Orava, je dnes bez Židov. Pretože v nej neexistuje židovstvo, nepochybne je ochudobnená...

Veríme, že publikácia si získa všetkých, ktorí sa do nej začítajú, najmä mladé čitateľky a mladých čitateľov. Tí budú zárukou toho, že nedovolia, aby sa staré hrôzy opakovali. A zároveň si uvedomia, že nové hrôzy by zasiahli nielen Židov, ale kruto by ublížili každému bez ohľadu na vierovyznanie.

Cena: 11,50 + poštovné

Objednať môžete tu: lukac.juraj@orava.sk

Druhé, upravené vydanie

Vydavateľ: SIGNIS Banská Bystrica v spolupráci s Občianskym združením Homo Erectus, Dolný Kubín

Zostavil: Miro S. Líška

Autori textov: Juraj Lukáč, Mária Planietová, Marek Reguly a Miro S. Líška

Kresby: Marián Lauko

Grafická úprava a sadzba: Juraj Lukáč

Vyšlo s podporou Mestského úradu v Dolnom Kubíne v roku 2021

ISBN 978-80-99936-16-5

Väzba: V2

Formát: 170 mm x 240 mm

Počet strán: 192

Papier: biely, 80 g