Miro S. Líška: SNP na Orave

06.05.2020

Zámerom autora bolo doplniť informácie o SNP na Orave, opierajúc sa o jeho vlastné výskumy. Spracoval tu autentické rozprávania ľudí, ktorí SNP na Orave prežili. Sústredil sa na konkrétne zážitky konkrétnych ľudí, pričom nezabudol ani na stručné životopisy ľudí, ktorí sa významnou mierou pričinili o obranu Slovenska pred fašizmom Ide nielen o vojenských funkcionárov, ale aj obyčajných ľudí - hrdinov, ktorí, nasadiac vlastné životy, bránili iných.

Autor si nekládol za cieľ ponúknuť komplexný výklad o SNP na Slovensku, tiež nechcel nahrádzať doterajšie publikácie.

Rozsiahle a na informácie mimoriadne bohaté texty dopĺňa bohatý fotografický dokumentačný materiál s prevahou historických fotografií.

Knihu vydalo Občianske združenie Homo erectus v spolupráci s naším vydavateľstvom.

Bohužiaľ, vypredané, ale dostupné v knižniciach.