Miroslav Bartoš: Kvety omylov

13.07.2023

Miroslav Bartoš: Kvety omylov

Skúsený básnik, výtvarník, spisovateľ Miroslav Bartoš rozvíja svoj pohľad na svet, prírodu, spoločnosť, človečenstvo, umenie, minulosť i budúcnosť opäť – tentokrát v podobe zbierky haiku. Príznačný a mnoho vypovedajúci názov Kvety omylov nám naznačuje obsahovú náplň, ale aj emocionálno-estetický zážitok. Súbor po formálnej stránke starostlivo prepracovaných básní ponúka autorovo vnímanie, cítenie, prežívanie viacerých oblastí ľudského života. Príbeh jednotlivých básní sa postupne, oblúkovito rozvíja: básnik spomína na svoje detstvo, všíma si rodinné vzťahy, následne spoločnosť a jej problémy, ale každý "kruh" sa začína a končí vstupom do prírody. V nej sú jeho korene, zdroj života a prežívania, ona mu dáva novú energiu, radosť zo života, v nej nachádza pokoj a harmóniu. Každá z nich si v primeranej miere nesie jadierko poznania i pochybností, dotýka sa večnej ľudskej otázky: Aký je môj zmysel bytia? Básne sprevádza svojimi kresbami, ktoré sú sestrami veršov, vznikajú v podobných podmienkach a v obdobnom lyrickom naladení. Prítomná zbierka veľa vypovedá o autorovej duši, môže byť však aj obrazom súčasníka, preto si istotne nájde svoj okruh čitateľov, ktorých obohatí svojou básnickou formou i hĺbkou myšlienok a vnútorného prežívania.

Väzba: tvrdá

Počet strán: 92

Kniha je dostupná priamo u autora, u nás aj v kníhkupectvách.

Cena u nás: 11,30 + poštovné