Mojmír Benža: Tradičná kuchyňa Záhoria

15.05.2024

Monografia etnológa mnohé roky pôsobiaceho v oblasti výskumu tradičných hodnôt Slovenska sa tentokrát zameriava na tradičnú kuchyňu Záhoria. Zaujíma sa však o tradičné jedál nie z hľadiska potravín, ktoré boli pri ich varení použité, ale z hľadiska príležitosti, kedy sa jedli. Hovorí preto o jedlách všedných i sviatočných dní, o jedlách počas cirkevných sviatkov i rodinných oslavách. Reprezentatívne pôsobiaca publikácia, za grafickou výrobou stojí autorov syn Dr. Matúš Benža, Dr., nie je tradičnou kuchárskou knihou, naopak, veľmi zaujímavým spôsobom približuje ruka v ruke s predstavením samotných jedál aj kuchynské vybavenie a jednotlivé sviatky a tradície dodržiavané v širokej oblasti Záhoria. Doplnená je o množstvo veľmi zaujímavých fotografií jedál a kuchýň, ich vybavenia z dobových záhorských domácností, no jej pridanou hodnotou je nesporne aj uvádzanie nárečových pomenovaní kuchynského vybavenia, ingrediencií aj konkrétnych jedál, z ktorých mnohé už v súčasnom jazyku nenájdeme.

Publikácia je dostupná v kníhkupectvách.