Oľga Škvareninová: Komunikácia s médiami a v médiách. Trnava : Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave 2019

18.11.2020

Známa odborníčka na verbálnu i neverbálnu komunikáciu v médiách Oľga Škvareninová na základe svojich dlhoročných rozsiahlych výskumov napísala naozaj skvelú knihu (skriptá) určenú pre širokú verejnosť Komunikácia s médiami a v médiách.

Sama približuje zameranie svojej knihy: "Keď ma koncom leta 2001 oslovili z jedného mienkotvorného denníka, aby som pre nich vypracovala prvé mediálne analýzy reči tela našich politikov, neočakávala som, že médiá zasiahnu do môjho života na dlhé roky. Nasledovali nespočetné vyjadrenia a rozhovory pre všetky typy médií, ranné vstávania do živých televíznych vysielaní, obedňajšie a popoludňajšie účinkovania v rozličných typoch relácií či večerné diskusie s rozhlasovými poslucháčmi ...

Jednotlivé kapitoly majú charakter stručných textov, v ktorých sa odborné informácie prezentujú prístupným jazykom. Doplnené sú o praktické rady, tipy, tvorivé a zábavné cvičenia, testy, pomôcky na spisovné vyjadrovanie a prehľady najčastejších jazykových chýb, ktoré sa neustále v médiách opakujú. K cvičeniam neuvádzame žiadnu teóriu, pretože v súčasnosti sa nám ako naliehavá javí potreba prehlbovať skôr jazykové zručnosti a zdokonaľovať vyjadrovacie schopnosti, než zahlcovať ľudí teoretickými poznatkami. Čitateľovi a používateľovi knihy pomáhajú pri práci s ňou piktogramy - smajlíky. Výsledky svojej práce si môže overiť v riešeniach cvičení a testov, ktoré sú v kľúči na konci publikácie.

Príklady na jazykové nedostatky, ktoré sú v tomto skripte, nachádzam už veľa rokov v médiách. Vybrala som z nich tie, ktoré sa často opakujú alebo sú prítomné v reči viacerých moderátorov, redaktorov či (spolu)komentátorov, alebo tie, ktoré doslova "trhajú uši". Kniha však ani zďaleka nevyčerpáva celý inventár nespisovných jazykových prostriedkov súčasných médií.

Súčasťou knižky sú na konci každej kapitoly výroky mediálne známych ľudí na tému mediálny tréning, ktorým sa "trénuje" komunikácia s médiami a v médiách. Vyjadrenie poskytli moderátori Ľubomír Bajaník, Lucia Barmošová, Andrea Belányiová, Roman Bomboš, Andrea Bugošová, Slávo Jurko, Gregor Mareš, Daniel Očenáš, Alexander Štefuca, Adela Vinczeová, tréneri Naďa Bendová, Adrián Guľa, Štefan Tarkovič a bývalí alebo súčasní reprezentanti Slovenska Richard Lintner, Marek Mintál, Milan Škriniar, Matej Tóth, Ján Volko. Ide o ľudí, ktorých považujem za profesionálov, ktorých prácu si vážim a ktorým fandím. S mnohými z nich sa poznám osobne, kontakt s nimi je pre mňa vždy obohacujúci. Vyjadrenia poskytli aj študenti a absolventi FMK UCM, ktorí pracujú v médiách alebo s nimi profesionálne prichádzajú do kontaktu."

My sme mali česť vytvoriť vnútro tejto vynikajúcej knižky.

Určite knihu odporúčame všetkým, ktorí pracujú s ľuďmi alebo prednášajú.

Dostpuná je tu:

Mgr. Mrvová Adriana
Telefón: 033 5565 145
E-mail: adriana.mrvova@ucm.sk

alebo priamo v predajni UCM:

Univerzitná predajňa UCM
Hajdóczyho ul. č. 1
917 01 Trnava