Orol tatranský - literárna príloha Slovenských národných novín (vyd.: Matica slovenská)

25.08.2022

Orol tatranský je literárna príloha Slovenských národných novín (SNN). Patrí k najstarším časopisom na Slovensku, Viackrát bolo jeho vydávanie prerušené. Posledné obnovenie jeho vydávania: február 2021. V súčasnosti vychádza v každom druhom čísle dvojtýždenníka SNN. Od augusta 2022 (č. 9) vychádza v novej grafike.

Naše vydavateľstvo má česť Orla tatranského graficky vyrábať.

Vydavateľ: Matica slovenská

Šéfredaktor Slovenských národných novín: Maroš Smolec

Šéfredaktor Orla tatranského: Július Lomenčík