РУССКАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (филология, культурология, транслатология) (Ruská kultúra v súčasnom svete /filológia, kulturológia, translatológia). o.z. Mladá Rossija

02.02.2022

Odborný zborník pripravený editorkou prof. Dr. Larisou Anatoljevnou Sugaj, DrSc vychádza pod finančnou a organizačnou gesciou banskobystrického o.z. Mladá Rossija.

Zborník obsahuje 37 zaujímavých a podnetných odborných článkov - príspevkov, ktoré odzneli na rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencii konanej v Banskej Bystrici 25. - 27. septembra 2021 pod organizačnou a finančnou gesciou o. z. Mladá Rossija, Banská Bystrica. Materiály sú obsahovo rozdelené do troch veľkých blokov: filológia, kulturológia a translatológia, pričom filologický blok sa ďalej delí na časť literárnu a lingvistickú. Na konferencii vystúpili a v tomto zborníku publikovali renomovaní ruskí a slovenskí vedci, ktorí sa zaoberajú najrôznejšími otázkami ruskej kultúry.. Tak ako predchádzajúce ročníky, aj tento zborník je pripravený veľmi kvalitne a nesporne prináša veľmi zaujímavé a najmä podrobné poznatky o veľkej a bohatej ruskej kultúre.

Dostupné v o.z. Mladá Rossija