Slováci v zahraničí 38. Vyd.: Matica slovenská, ed.: Zuzana Pavelcová

09.02.2022

V spolupráci s Matica slovenská sme vyrobili 38. ročník úspešného a veľmi zaujímavého zborníku SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ. Editorkou je PhDr. Zuzana Pavelcová, vydavateľ: Matica slovenská.

My sme mali česť urobiť grafiku a jazykové korektúry.

Okrem obsiahleho editorialu editorky v ňom nájdete:

- veľmi zaujímavú štúdiu o dejinách vojvodinskej Kovačice (J. Babiak),

- štúdiu J. Chrťana o školskej politike na Vojenskej hranici, v Kovačici,

- P. Parenička píše o knihe Zodpovedná spoločnosť od E. Lobla a koncepcii významného mecanáša slovenskej kultúry v Kanade, magnáta Š. B. Romana,

- P. Šenkár sa zaoberá poéziou rumunsko-slovenského básnika J. Chovanca,

- príspevok J. Jančovica o živote Slovákov v Poľnom Berinčoku,

- P. Cabadaj si pripomína výročia významných osobností: filmového a televízneho režiséra, fotografa a humanitárneho aktivistu J. J. Toroka, magnáta a mecenáša slovenskej kultúry, Š. B. Romana, prozaika, prekladateľa, scenáristu a redaktora L. Grosmana, výtvarníka a sochára L. Gudernu, básnika, dramatika, prozaika a redaktora J. L. Doránskeho, výtvarníka F. Motošku, mecenášky slovenskej kultúry v Argentíne, Slovenky M. Maghútovej-Párovskej,

- v rubrike Rcenzie a komentáre uverejňuje maďarská vedkyňa so slovenskými koreňmi A. Uhrinová-Hornoková recenziu knihy T. Tuškovej o Čabianskom kalendári, ktorý oslávil svojich 100 rokov života,

- Z. Pavelcová referuje o bohatej činnosti Krajanského múzea Matice slovenskej v roku 2021.

Je to veľmi zaujímavé čítanie, určite sa veľa dozviete o našich krajanoch a ich významných činoch.

 (Na obálke je portrét Š. B. Romana.)