Zborníky

01.03.2023

Štefan Boleslav Roman. Matica slovenská. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 26. október 2022, Martin

Šéfredaktorka: PhDr. Zuzana Pavelcová

Finančná podpora: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Jazykové korektúry a grafická úprava vnútra a obálky: Signis

Veľmi zaujímavá publikácia prostredníctvom príspevkov jeho kolegov, súpútníkov a odborníkov na túto problematiku sprístupňuje pôsobnosť tejto mimoriadne významnej osobnosti bojujúcej za demokraciu v socialistickom Československu, osobnosti, ktorá založila významný Svetový kongres Slovákov v zahraničí. Š. B. Roman svojím vplyvom a kontaktami s prezidentmi USA (Nixon pôsobil ako advokát Romanových spoločností) a senátormi USA výrazne rozvíjal kultúru Slovákov v zahraničí, bol mecenášom rozvoja zahraničných slovenských kultúrnych inštitúcií. Po svojom odchode zo Slovenska do Kanady vo svojich 16 rokoch sa postupne vypracoval z chudobného slovenského chlapca na majiteľa najväčších uránových baní na svete i najväčších pekární v Kanade. Patrí mu vďaka za rozvoj kultúry slovenského zahraničia a Matici slovenskej za pripomínanie si tejto významnej osobnosti, o ktorej sa na Slovensku, žiaľ, veľmi málo vie. Zborník je výstupom z rovnomennej konferencie konanej v októbri 2022.

Slováci v zahraničí  č. 38 a č. 39. Ročenka Matice slovenskej o aktuálnych aj historických súvislostiach života a kultúry slovenského zahraničia a matíc.

Šéfredaktorka: PhDr. Zuzana Pavelcová

Jazykové korektúry a grafická úprava vnútra a obálky: Signis