Zborníky

01.03.2023

Život a dielo Františka Jozefa Fugu. Matica slovenská. Zborník z vedeckého seminára Matice slovenskej. 7. júna 2023, Martin. Zost. Zuzana Pavelcová

https://matica.sk/nova-publikacia-matice-slovenskej-venovana-zivotu-a-dielu-mons-frantiska-jozefa-fugu/

V roku 2023 sa v jubileách krajanského kalendára skvelo najmä meno Františka Jozefa Fugu (pôvodným menom Figu). Významný rodák z Vinného (okr. Michalovce) je časti slovenskej verejnosti známy najmä ako kňaz, neúnavný vydavateľ, editor, redaktor, tlačiar a agitátora slovenského života na severoamerickom kontinente, autor návrhu jednej z podôb slovenskej zástavy a tretí predseda Zahraničnej Matice slovenskej. I napriek obrovským pronárodným zásluhám, Slováci tohto exulanta takmer nepoznajú.

Matica slovenská si ho cielene pripomína už takmer tri desaťročia, od čias keď nadviazala prvé kontakty so Zahraničnou Maticou slovenskou. Pri príležitosti stého výročia jeho narodenia, 7. júna 2023, si Matica slovenská sprítomnila jeho život a dielo vedeckým podujatím vo svojom ústredí v Martine. V týchto dňoch zo seminára vydala zborníkové dielo.

Jazykové korektúry a grafický dizajn zborníka: Eva Čulenová, Signis


Štefan Boleslav Roman. Matica slovenská. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 26. október 2022, Martin

Šéfredaktorka: PhDr. Zuzana Pavelcová

Finančná podpora: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Jazykové korektúry a grafická úprava vnútra a obálky: Signis

Veľmi zaujímavá publikácia prostredníctvom príspevkov jeho kolegov, súpútníkov a odborníkov na túto problematiku sprístupňuje pôsobnosť tejto mimoriadne významnej osobnosti bojujúcej za demokraciu v socialistickom Československu, osobnosti, ktorá založila významný Svetový kongres Slovákov v zahraničí. Š. B. Roman svojím vplyvom a kontaktami s prezidentmi USA (Nixon pôsobil ako advokát Romanových spoločností) a senátormi USA výrazne rozvíjal kultúru Slovákov v zahraničí, bol mecenášom rozvoja zahraničných slovenských kultúrnych inštitúcií. Po svojom odchode zo Slovenska do Kanady vo svojich 16 rokoch sa postupne vypracoval z chudobného slovenského chlapca na majiteľa najväčších uránových baní na svete i najväčších pekární v Kanade. Patrí mu vďaka za rozvoj kultúry slovenského zahraničia a Matici slovenskej za pripomínanie si tejto významnej osobnosti, o ktorej sa na Slovensku, žiaľ, veľmi málo vie. Zborník je výstupom z rovnomennej konferencie konanej v októbri 2022.


Slováci v zahraničí  č. 38, č. 39, č. 40. Ročenka Matice slovenskej o aktuálnych aj historických súvislostiach života a kultúry slovenského zahraničia a matíc.

Šéfredaktorka: PhDr. Zuzana Vaňová (Pavelcová)

Jazykové korektúry a grafická úprava vnútra a obálky: Signis