Zuzana Jediná: Za viečkami kyborga

17.03.2021

Vedecká monografia pedagogickej a vedeckej pracovníčky založená na jej samostatnom výskume. Určená pre odbornú verejnosť v oblasti literárnej vedy a teórie, ale aj filozofie.
Cieľom tejto publikácie je prispieť do diskusie o zmysle literatúry so zreteľom na mediálnosť dnešného sveta. Okrem tohto široko stanoveného problému autorka stojí pred otázkou, či sa slovenská literárna tvorba dokáže priblížiť a vyrovnať aktuálnemu dianiu vo svetovej kultúre. V nasledujúcom výskume, ktorý autorka predkladá v tejto monografii, sa rozhodla ukázať, že slovenská literatúra, dokonca verejnosťou menej poznaná a čítaná slovenská poézia, je sama natoľko rozmanitá, že jej detailnejší výskum dokáže bádateľa v mnohom obohatiť. Táto špecifická mediálna ponuka navyše pružne reaguje na najnovšie myšlienkové smery vo filozofii i vede. Dokáže dokonca sama na sebe demonštrovať hlavné problémy stereotypov v uvažovaní, či už ide o naivného čitateľa alebo literárneho vedca.

Cena: 12,90 + poštovné

Objednať si môžete na adrese autorky: zuzana244@gmail.com