Eva Čulenová: HANKO KAI. 40 rokov karate v meste Senica

07.05.2020

Kniha približuje vznik a vývoj karate predovšetkým v regióne Záhoria - najmä v meste Senica, a to v podobe 46 ročného klubu HANKO KAI KARATE KLUB SENICA. Klub založil MUDr. martin Čulen v októbri 1974 po návrate z vysokoškolských štúdií na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde karate v rámci slovenského priestoru vzniklo, do Senice. Z klubu sa postupne stal jeden z najúspešnejších klubov krajiny. Kniha obsahuje širšie súvislosti vzniku a rozvoja svetového, čekoslsovenského a slovenského karate, no sústreďuje sa najmä na (vtedy) 40 ročnú históriu senického klubu Hanko kai. Čitateľ tu nájde aj informácie o tréningových procesoch, vzdelanosti v oblasti karate, ale aj vizitky najúspešnejších športovcov z klubu, ktorí získali tituly majstrov Európy, Československa a Slovenska.

Hanko kai karate klub (predtým Oddiel karate TJ Záhoran (Agrostav) Senica) sa od októbra 1974 pod vedením MUDr. Martina Čulena (dnes 9. dan) veľmi úspešne rozvíjal. S pomocou trénerov vychovaných priamo v klube bolo počas štyridsiatich rokov vychovaných mnoho výborných karatistov - pretekárov európskeho a svetového formátu, ktorí pre Senicu priniesli veľmi veľa významných medailí a ocenení z najvyšších európskych a svetových šampionátov. No v neposlednom rade treba spomenúť, že hlavným výsledkom trénerov Hanko kai Senica je vychovanie svedomitých, čestných, zodpovedných a cieľavedomých ľudí so zdravým sebavedomím a pevným hodnotovým rebríčkom. Počas štyridsaťročnej histórie klubu tu cvičili a v karate sa vzdelávali ľudia zo Senice a veľmi širokého okolia vrátane Moravy a Čiech, pričom sa medzi nimi nezriedka objavovali aj celé rodiny. Častým javom je aj situácia, kedy "starí" členovia klubu privádzajú svoje deti, resp. vnúčatá. Čitateľ v knihe nájde súvislosti rozvoja Hanko kai v zmysle rozvoja tréningových metód a vzdelanosti.

Parametre:
Formát: B5
Vnútro: ČB, 236 strán, bohatá fotografická dokumentácia
Dostupné v Hanko kai karate klube Senica - www.hankokai.sk