Larisa Anatoljevna Sugaj (ed.): РУССКАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (филология, культурология, транслатология) Сборник научных докладов 2. Ilustrácie: Ivana Vargončíková, N.V. Kuzmina (1959)

18.11.2020
Zborník Katedry slovanských jazykov Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici a občianskeho združenia OZ Mladá Rossija Ruská kultúra v súčasnom svete 2/ 2020, ktoré financovalo aj vydanie zborníka a aj rovnomennú medzinárodnú konferenciu a ktorému za to patrí veľká vďaka. Na konferencii sa zúčastnilo celkovo 21 významných vedcov nielen zo Slovenska, ale aj z Ruska, Ukrajiny či Bieloruska.Zborník malo česť vydať naše vydavateľstvo a editovala ho prof. Larisa Anatoljevna Sugaj.Kniha je rozdelená do štyroch častí, ktoré sú bohato "obsadené" vedeckými článkami od renomovaných autorov: 1. Literatúra, 2. Lingvistika, 3. Kulturológia a 4. Translatológia.Ilustráciu BB na obálke vytvorila naša kolegyňa z vydavateľstva Ivana VargončíkováKresba Puškin a Gogoľ z roku 1959 implementovaná na obálku pochádza od N.V Kuzminy.