Vladimír Kubš: Vieš, čo je fado? (O koncoch jedného kantora)

07.05.2020
Banskobystrický autor Vladimír Kubš pôsobil 28 rokov ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry. Školstvo ho sklamalo a dal výpoveď. Potom napísal veľmi citlivý román, v ktorom opisuje pomery v slovenskom školstve; rozprávač spracúva aj témy medziľudských vzťahov v ňom, nevyníma pritom ťaživé, no ani humorné situácie.
Kniha bola v decembri 2020 ocenené Cenou čitateľa Spolku slovenských spisovateľov!


Okrem toho však román obsahuje aj osobný život rozprávača, ktorý sníva o krásnych vzťahoch s členmi rodiny, s blízkymi ľuďmi, s kolegami, sníva svoj sen o dokonalom obyčajnom živote plnom lásky. Rozprávač však žije v inej realite. Týmito rozprávaniami je kniha zaujímavo okorenená a dokresľuje celkový koncept života jedného obyčajného človeka - človeka, ktorý môže byť naším susedom, kolegom, kamarátom i blízkym známym.
Vidno, že text románu vyšiel autorovi priamo z duše.

Kniha je určená pre širokú verejnosť, najviac však asi zaujme rodičov a učiteľov. Je to totiž "prvá lastovička" o živote pedagóga a pomeroch v našom školstve, ktorá pravdivo a bez prikrášlenia približuje to, v akom prostredí sa vzdelávajú naše deti a v akom pracujú naši pedagógovia. Kniha poskytuje reálny obraz nášho školstva, nie ten medializovaný, hoci ide o román s fiktívnymi postavami.

Parametre knihy:

Banská Bystrica : Signis 2019. ISBN 978-80-99936-03-5.
248 strán
Formát: 185 mm x 115 mm
Obálka: tvrdá väzba (V8), šitá, farebná
Papier: 90 g, hnedý
Vnútro: text; čiernobiele
Autorkami obrázkov na obálke sú Anka Lunterová a Lucka Kazárová.

Kniha je dostupná u autora.

Recenzie:

Anna Jónásová: Spomienky kantora, ktorý hodil uterák. In: Učiteľské noviny, 17.8.2020 https://www.ucn.sk/aktuality/spomienky-kantora-ktory-hodil-uterak

Eva Čulenová: Mám ťa rád, sen môj... In: Literárny týždenník, 9 - 10 z 11. marca 2020

https://www.literarny-tyzdennik.sk/products/literarny-tyzdennik-9-10-2020/

https://sclib.svkk.sk/sck01/Record/000629649

https://www.kniznica-poh.sk/index.php/accordion-1/295-nove-knihy-februar-2020

https://www.svkbb.eu/wp-content/uploads/2020/02/12.2.2020-Novinky-vo-fonde-%C5%A0VKBB-.pdf

Borguľová, Jana: V čitateľskej súťaži Spolku slovenských spisovateľov naplno bodoval Bystričan Vladimír Kubš (bystricoviny.sk)