Naše práce

Tu nájdete výstavku našich grafických prác

Požiadavka na vznik časopisu vzišla na rokovaní 4. kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov, ktorý sa konal 5. a 6. júna 2019 v Martine na Slovensku. Ciele časopisu korešpondujú s prijatými závermi rokovania: "V prebiehajúcich procesoch globalizácie, liberalizácie, informačných, internetových a kybernetických technológií a vojen,...