POMOC PRE MATICU SLOVENSKÚ

Ako vydavateľa zaujímajúceho sa o našu národnú kultúru nás nemilo zasiahli správy o tom, ako nedôstojne sa vláda správa k základnej a najstaršej slovenskej kultúrnej ustanovizni, Matici slovenskej. Ako jej ukrojila z rozpočtu až tak, že bojuje o prežitie. Ako pred Maticou uprednostnila rôzne spoločnosti, z ktorých niektoré s národnou kultúrou majú veľmi málo spoločného. Maticu slovenskú si veľmi vážime a doslova nás uráža správanie sa vlády k nej, lebo to je vlastne vyjadrenie postoja vedenia štátu k slovenskej národnej kultúre, k nám všetkým, k našim autorom. My, podobne ako Matica slovenská, sa totiž tiež snažíme rozvíjať slovenskú literatúru, podobne ako ona podporujeme našich - slovenských autorov; chceme, aby dôstojne reprezentovali svojou tvorbou náš národ. Preto nám osud Matice slovenskej v žiadnom prípade nesmie byť ľahostajný.

Z toho dôvodu vás prosíme o pomoc pre Maticu slovenskú, našu základnú kultúrnu ustanovizeň. Ak by ste chceli podporiť jej vydavateľskú činnosť, teda zároveň tak podporiť našich, slovenských autorov, prispejte hocijakou sumou na tento účet Matice slovenskej: SK28 7500 0000 0040 0786 8337

K úhrade prosíme pripojiť text : "Dar Matici slovenskej" a ak chcete, môžete pripojiť meno a priezvisko alebo meno spoločnosti.

Vaša pomoc neostane nepovšimnutá a prispeje tak k rozvoju slovenskej literatúry.

Ďakujeme!

Tento text je publikovaný so súhlasom a vedomím Matice slovenskej.