REKLAMNÉ ŠTÚDIO Marketing pre Vašu firmu

Naše vydavateľstvo v rámci portfólia svojich služieb poskytuje aj návrhy a vedenie kompletného marketingu pre Vašu firmu s cieľom získať pre Vás čo najviac klientov a spropagovať Vašu firmu v pozitívnom svetle. Vychádzame z bohatých skúseností s písaním textov, komunikácie, grafiky, fotografovania, navrhovania marketingových stratégií pre rôzne subjekty.

Vašu reklamu Vám urobíme "priamo na telo". Každá firma potrebuje jedinečný marketing, pretože každá firma je jedinečný subjekt s osobitým životom. Preto je potrebné zoznámiť sa s Vami osobne, spoznať Vás aj Vaše obchodné zámery a ciele. A na základe toho Vám vypracujeme plán Vašej propagácie - špecifický marketingový plán, ktorý by Vašej firme vyhovoval; navrhneme marketingové stratégie. Tie budeme ďalej aplikovať a pravidelne aj vyhodnocovať ich efektívnosť. Na základe toho budeme adaptovať ďalšie formy reklamy tak, aby Vaša firma bola na trhu úspešná a aby získavala stále viac klientov.

Čo pre vás vieme robiť?

Osobne sa zoznámime s Vami a Vašimi obchodnými cieľmi

Na základe toho Vám navrhneme adekvátne marketingové stratégie, spôsoby Vašej propagácie a reklamy.

Navrhneme pre Vašu firmu špecifické logo a vytvoríme identitu Vašej firmy

Logo a vizuálna identita firmy (firemné farby, špecifická grafika rovnako obsiahnutá na firemných propagačných materiáloch a pod.) sú nevyhnutné pre vytvorenie osobitej firemnej identity, na základe ktorej ľudia na prvý pohľad spoznajú, že ide práve o Vašu firmu.

Vyrobíme pre Vás propagačné materiály s peknou grafikou: katalógy, plagáty, letáky, vizitky, bannery a pod.

Tlačené propagačné materiály sú tiež nevyhnutnou súčasťou propagácie firmy, pretože sú hmatateľné a potenciálny klient si ich môže odniesť domov a môže sa k nim môže kedykoľvek vrátiť.

Vytvoríme Vašu firemnú webovú stránku, budeme ju viesť a v súčinnosti s Vami aktualizovať.

Vašu webovú stránku, ktorú vytvoríme, budeme aktualizovať podľa Vašej potreby na základe všetkých "pohybov" vo Vašej firme - Vašich akcií, nových produktov a iných noviniek. Tiež budeme pravidelne sledovať vývoj návštevnosti Vašich weboých stránok a ich jednotlivých podstránok tak, aby sme zistili ich efektivitu a aj záujem o Vaše produkty/ služby.

Vytvoríme a budeme viesť Vaše firemné účty na sociálnych sieťach.

Sociálne siete sú v súčasnosti druhým životom spoločnosti. Ak je firma ich súčasťou, veľa ľudí vo veľmi krátkom čase sa o nej dozvie a môže sledovať jej život. Tým sa výrazne zvyšuje aj dôveryhodnosť firmy. Sociálne siete tiež veľmi efektívne poskytujú možnosti rýchlo, vlastne v reálnom čase informovať širokú verejnosť o Vašich novinkách  akciách.

Zaradíme Vašu firmu do rôznych vyhľadávačov,


pretože je veľmi dôležité, aby ľudia dokázali Vašu firmu, resp. Vaše produkty alebo služby v širokom priestore webu nájsť.


Zavedieme a budeme viesť blogy o Vašej firme,

kde budeme zverejňoať formou PR článkov informácie o novinkách Vašej firmy, o vašich produktoch a ich funkciách a účinnosti, o Vašich akciách.

Fotografie a videá

sú tiež efektívnou zložkou každej reklamy. Vaše produkty, akcie, novinky, priestory a pod. nafotíme, pekne spracujeme a graficky implementujeme do daného propagačného materiálu.

Efektívnosť tohto marketingu budeme sledovať a pravidelne vyhodnocovať.

Na základe výsledkov efektívnosti budeme potom navrhovať ďalšie riešenia na zvýšenie obchodného potenciálu Vašej firmy. Neustále vyhodnocovanie reklamných kampaní je totiž veľmi dôležité pre zvýšenie záujmu o Vašu firmu zo strany klientov a pre ďalšie nastavenie možností propagácie Vašej firmy.