Vydané publikácie

Publikácie, ktoré sú ešte k dispozícii, je možné objednať si u nás buď e-mailom na adrese: signis.publishing@gmail.com, alebo telefonicky: +421 948 513 162, alebo priamo kúpiť na uvedených odberných miestach a v kníhkupectvách.

Básnická zbierka skúseného výtvarníka, cestovateľa a spisovateľa Jozefa Weisa je výrazom najhlbších zákutí autorovej duše. Odhaľuje ju "až na kosť". Zbierka je rozdelená do piatich častí: Spomienky, Tvorba, Cesty, túžby (ne)splnené, Ó, žena, láska naša, Život, v ktorých spomína na svoju rodnú dedinu, rodičov, ďalej na svoje cestovateľské zážitky a...

Publikácia Židia na Orave odpovedá na otázky o živote a o práci židovskej komunity. Čiže na otázky, o ktorých sa desaťročia nehovorilo a nepísalo. Významné, je aj to, že autori publikácie uvádzajú mená ľudí, ktorí žili a tvorili súčasť života na Orave. V opačnom prípade by ostali úplne zabudnutí. Boli to tí, ktorí na tomto teritóriu žili,...

Maja Jackobs Jakúbeková za svoj debut #Vykrivenie získala prémiu v súťaži Cena Ivana Kraska a prémiu Spolku slovenských spisovateľov v Cene M. Rúfusa. Jej druhá básnická zbierka #Erised predstavuje v kontexte súčasnej slovenskej poézie nevšednú, imaginatívnu poetiku. Kniha je rozdelená do siedmich tematických celkov, ktoré spája motív zrkadlenia...

Moderná rozprávka s jedinečnými ilustráciami zavedie čitateľov do prostredia jedného z najkrajších miest Slovenska. Školáčka Lesanka s prázdninovou partiou sa nečakane stretne so sympatickými bytosťami z tajnej planétky Svetlontída, kde je život úplne iný ako na Zemi. Svetlíci sú roztomilí a veľmi múdri. Ich zázračné kamene znamenajú kľúč do...